Daily Vertical Time Lines Indicator Download

 הורד

Daily Vertical Time Lines Indicator draws up to 6 vertical daily lines on the chart. Color, visible, time, width, style, historical days is optional.
Download Daily Vertical Time Lines Indicator

Daily Vertical Time Lines Indicator
Daily Vertical Time Lines Indicator

1000בונה pip

דואליות מט"ח

רשומה זו פורסמה ב אינדיקטורים למט"ח של MT4, EAs, מפזרים ותויג . הוסף את הסימניות פרמלינק.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.

אנא עשה את המתמטיקה      
 

מה זה 2 + 8 ?
אנא השאר את שני השדות האלה כפי שהם:
חשוב! להיות מסוגל להמשיך, עליך לפתור את המתמטיקה הפשוטה הבאה (אז אנו יודעים שאתה בן אנוש) :-)